Maidir Linn

BRÚ AR AGHAIDH!

FÚINN

Club rugbaí uile-chuimsitheach atá ann sna Cork Hellhounds, a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2020 chun daoine ón bpobal LADT (agus cairde leo) i gCorcaigh a mhealladh chun rugbaí a imirt. Cuireann muid fáilte mhór roimh dhaoine nach bhfuil aon taithí acu le rugbaí, agus roimh dhaoine ag bhfuil taithí imeartha acu, gan beann ar ghnéasúlacht nó inscne.

TRAENÁIL

Bímid ag traenáil gach Aoine idir 19:00 agus 20:00 ag Ionad Spóirt an Ghleanna (the Glen Sport & Resource Centre). Moltar duit buidéal uisce a thabhairt leat agus éadaí éadroime/aclaíochta a chaitheamh.