Maidir Linn

Club rugbaí cuimsitheach atá ann in Cork Hellhounds RFC, a bhunaíodh i 2020 chun daoine ón bpobal LADT a mhealladh chun an spórt a imirt, agus le héagsúlacht a léiriú sa phobal rugbaí i gCorcaigh agus timpeall Chúige Mumhan.

Bíonn seisiúin thraenála ar siúl dhá uair in aghaidh na seachtaine i gCathair Chorcaí, agus tá fáilte roimh chách, gan beann ar fhéiniúlacht ghnéasúil ná inscne, nó cibé saghas taithí atá agat sa rugbaí. Tá foireann na bhfear ar fáil againn sa chlub, araon le foireann le haghaidh rugbaí ‘tag’ le linn an tsamhraidh.

Moltar buidéal uisce a thabhairt dár gcuid seisiún traenála, agus má táthar réidh le páirt rialta a ghlacadh sa bhfoireann; garda béil agus búataisí rugbaí chomh maith.